Category: คุณพ่อสอนลูกสาว

คุณพ่อมีลูกสาว : 5 สิ่งที่คุณพ่อควรบอกลูกสาวตัวน้อยก่อนอายุ 10 ขวบ

‘ลูกกำลังจะโตเป็นสาว’ คุณพ่อมีลูกสาว น่าจะเข้าใจความรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ปนไปด้วยความกังวลใจในช่วงวัยนี้ เพราะนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาที่คุณพ่อควรสังเกต ใส่ใจ และใกล้ชิดลูกสาวมากขึ้น แต่ก็ต้องอยู่ในระยะและขอบเขตที่จะไม่ทำให้ลูกสาวต้องอึดอัด