Category: ซึมเศร้า

NEWS UPDATE: ทารกที่เกิดจากคุณแม่ซึมเศร้ามักแสดงอาการความเครียดมากกว่าเด็กทั่วไป

งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าทารกจากคุณแม่ที่มีอาการวิตกกังวล หรือมีอาการซึมเศร้า เด็กมักจะแสดงอาการความเครียดทางสรีรวิทยามากกว่าเด็กที่มีแม่สุขภาพจิตที่ปกติ  ซึ่งจากการทดสอบวัดระดับความเครียด คุณแม่ที่ซึมเศร้า ลูกของพวกเธอมักมีอันตราการเต้นของหัวใจที่เร็ว ซึ่งนักวิจัยกังวลว่าสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเครียดทางอารมณ์เมื่อเด็กโตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนแรก ที่มีผลอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็ก โดยคุณแม่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าหลังคลอด มักจะมีปัญหาในการแสดงความรักต่อลูก มีความคิดเชิงลบใส่ลูก ทำให้เมื่อเด็กโตขึ้นอารมณ์ของพวกเขาจึงแปรปรวนไปด้วย..

NEWS UPDATE: เด็กป่วยเป็นโรคอ้วนเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเสี่ยงป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

เชื่อได้ว่าทุกคนคงรู้จักกันกับ ‘โรคอ้วน’ กันมาแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาโรคอ้วนนั้นขยายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็ก โดยงานวิจัยจากวารสารตีพิมพ์ PLOS Medicine และ BMC Medicine ประเทศสวีเดน ได้ออกมาเปิดเผยว่ากลุ่มเด็กที่เป็นโรคอ้วน หรือเคยเป็นโรคอ้วนมาก่อน มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร..