Category: ดรุณบรรณาลัย
Events

ART ISSUE BKK: Art Party & Exhibition for Kids

ถ้าเอาอายุของศิลปินในนิทรรศการไหนที่เราเคยไปมาหารครึ่ง ยังไงก็คงไม่น้อยเท่าอายุของเหล่าศิลปินจิ๋วในนิทรรศการ ART ISSUE BKK: Art Party & Exhibition for Kids นี้อยู่ดี

3rd Place

ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย: กระโดดเข้าโลกหนังสือของเด็กปฐมวัยไปด้วยกัน

ห้องสมุดสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะไม่ได้น่าสนใจสักเท่าไหร่ (ค่อนไปในทางเห็นแล้วอยากหาว) แต่สำหรับเด็กน้อยที่มาที่ ‘ดรุณบรรณาลัย’ นอกจากไม่หาวแล้วจะเป็นยังไงลองมาดูกัน