Category: ตัวเลข

5 แอปพลิเคชันฝึกคิดเลขสำหรับลูกน้อย

ช่วงเวลาที่โรงเรียนเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียน หรือบางโรงเรียนเปลี่ยนมาใช้วิธีเรียนออนไลน์ การอยู่บ้านทั้งวันของลูกทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มมองหาตัวช่วยหรือกิจกรรมให้ลูกทำระหว่างวันเพื่อฆ่าเวลาและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้ลูก เป็นการปูพื้นฐานให้ลูกเป็นเด็กรักการเรียนรู้ และพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปเรียนที่โรงเรียนอีกครั้ง

7 กิจกรรมที่จะทำให้ลูกสนุกไปกับตัวเลข

การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข มีความสำคัญพอๆ กับการเรียนรู้เรื่องภาษาในเด็กวัย 1-2 ปี สามารถจดจำการนับเลข 1 ถึง 10 จากคุณพ่อคุณแม่ได้ และ ในเด็กวัย 3-4 ปีจะเริ่มเขียนและนับเลขจาก 0 ถึง 10 ด้วยนิ้วมือ เด็กบางคนอาจนับได้ถึง 100