Category: ทักษะทางสังคม

ทักษะทางสังคม (Soft Skills) และทักษะวิชาการ (Hard Skills) : ฝึกลูกให้เรียนดีและใจดี

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการเป็นพ่อแม่ก็คือการเตรียมพร้อมให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ มีความสุขและประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ลูกเลือกด้วยตัวเอง