Category: ทักษะปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Features

5 ทักษะปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูก

ชีวิตประจำวันของเด็กๆ อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เกิดอันตรายไม่จะว่าเกิดขึ้นกับร่างกายตัวเองหรือคนอื่น การสอนให้ลูกรู้จักวิธีปฐมพยาบาลง่ายๆ ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรสอนให้ลูกรู้จักการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นตั้งแต่เด็ก เพราะเป็นทักษะที่ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับดูแลตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาฉุกเฉินได้อีกด้วย