Category: ทารกมอบความสุข

NEWS UPDATE: สมองแม่เมื่อมองไปที่ทารก จะหลั่งฮอร์โมนโดปามีน หรือฮอร์โมนความสุขออกมา

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ National Academy of Sciences อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองแม่เมื่อมองไปที่ลูก สมองจะหลั่งฮอร์โมนโดปามีน หรือฮอร์โมนความสุขออกมา ทำให้คุณแม่รู้สึกมีความสุขและอบอุ่นมาก นอกจากนี้สารโดปามีน ทำให้คุณแม่ดูแลทารกดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของทารก เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแม่และทารก หรือเรียกว่าฮอร์โมนนี้ว่าฮอร์โมนรักหรือฮอร์โมนกอด  ..