Category: ทำยังไงในวันที่รู้สึกว่าลูกไม่รัก

ทำยังไงในวันที่รู้สึกว่าลูกไม่รัก

คุณพ่อคุณแม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ดีๆ ลูกก็ไม่ให้ความสนใจ ดูเหมือนรำคาญ ไม่ค่อยอยากเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ เวลาแกล้งถามว่ารักกันไหมเนี่ย ลูกก็ตอบว่าไม่รักขึ้นมาดื้อๆ