Category: ทำร้ายลูกได้โดยไม่รู้ตัว
Features

ความรักแบบไหนที่ทำร้ายลูกได้โดยไม่รู้ตัว

‘ความรัก’ มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูก คุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมรักและต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก แต่การมอบความรักที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป อาจส่งผลให้ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก