Category: ทำไมลูกโกหก

ทำไมลูกโกหกและลูกไปเอานิสัยโกหกมาจากไหนกันนะ!?

คุณพ่อคุณแม่หลายคนที่ผ่านประสบการณ์จับได้ว่าลูกพูดจาบิดเบือน โกหก หรือไม่พูดความจริงทั้งหมดกับเรา นอกจากจะเสียใจแล้ว ก็อาจเกิดความสงสัยว่า ลูกไปเรียนรู้วิธีการหรือรู้จักการโกหกมาจากไหน และมีอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกเลือกที่จะใช้วิธีโกหกเป็นการแก้ปัญหาบ้าง