Category: นิทานช่วยลูกรับมือกับปัญหาที่โรงเรียน

นิทานที่จะช่วยสอนให้ลูกรับมือกับปัญหาที่โรงเรียน

เด็กบางคนอาจไม่อยากไปโรงเรียนเพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสังคมใหม่ได้ บางคนรู้สึกไม่มีเพื่อน เพื่อนไม่รัก และคุณครูก็ไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควร หากปล่อยให้ลูกรับมือกับปัญหาเหล่านี้ตามลำพัง ลูกอาจจะกลายเป็นเด็กต่อต้านการไปโรงเรียนไปตลอดก็เป็นได้