Category: น้องพอใจ

INTERVIEW: พอใจยิ่งกว่าพอใจ: คุยกับคุณแม่น้องพอใจ หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันคนเก่งแห่งรายการมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ ไทยแลนด์

คุยกับ คุณแม่—จินต์รัตน์ สุนทรญาณกิจ และ คุณพ่อ—พีรอรรถ โสตถิทัต สองผู้อยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งในจิตใจของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ชื่อพอใจ—น้องเล็กแห่งมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ ไทยแลนด์ ซีซั่นที่ 1