Category: ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

4 สัญญาณบอกคุณพ่อคุณแม่ ว่าลูกอาจกำลังเผชิญสถานการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ในปัจจุบันการล่วงละเมิดทางเพศมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น และไม่ได้มีเพียงเพศหญิงที่โดนกระทำ แต่เพศชายก็โดนเช่นกัน ซึ่งความยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงที นั้นคือเด็กมักไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นเป็นเรื่องปกติหรือไม่ บางครั้งก็หวาดกลัวว่าจะโดนตำหนิ หรือทำร้าย จนทำให้ตัดสินใจไม่บอกใคร นำไปสู่ปัญหาทางจิตใจที่มากขึ้น