Category: ป้องกันโรคไต
Features

‘โรคไตในเด็ก’ น่ากลัวและอันตรายแต่สามารถป้องกันได้เริ่มจากการกินอาหาร

‘โรคไต’ เป็นโรคที่หลายคนคิดว่าจะพบได้แต่ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว โรคไตสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุของคนเรา ไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กหรือทารก