Category: พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ส่งผลร้ายกับใจลูก

5 พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ส่งผลร้ายกับใจลูก

ผู้ใหญ่รวมถึงคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงหรือไม่เข้าใจว่า เด็กๆ ก็สามารถป่วยด้วยโรคซึมเศร้าได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ นั่นเป็นเพราะเด็กอาจจะไม่สามารถอธิบายความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับจิตใจและอารมณ์ของตัวเองได้ดี แต่ความเครียดที่เกิดขึ้นและสะสมโดยไม่ได้รับการแก้ไข ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคซึมเศร้าได้