Category: พลอย—ศิราฐิณีย์ สุขชัย

การนอนของเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย: คุยกับพลอย—ศิราฐิณีย์ สุขชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนในเด็ก (Certified Pediatric Sleep Specialist)

คุณพ่อคุณแม่น่าจะเข้าใจดีว่าการนอนหลับพักผ่อนนั้นสำคัญสำหรับลูกมากแค่ไหน เพราะไม่ได้หมายถึงแค่เวลาที่คุณพ่อคุณแม่พอจะได้พักผ่อนไปด้วย แต่การนอนหลับยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก แต่แม้จะรู้ดีกว่าการนอนเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่ต้องเผชิญกับปัญหาการนอนของลูก ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ยอมนอน ลูกนอนหลับไม่สนิท หรือลูกตกใจตื่นขึ้นมากลางดึก