Category: พัฒนาการลูก
Features

7 พฤติกรรมของพ่อแม่ที่สกัดกั้นพัฒนาการของลูก

เด็กในช่วง 3-6 ขวบ เป็นช่วงอายุที่กำลังมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรมีส่วนสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมพัฒนาการให้ลูก