Category: พาลูกเที่ยวสวนสัตว์

NEWS UPDATE: เปิดลิสต์ 6 สวนสัตว์ พาเด็กๆ เที่ยวฟรี! วันที่ 13 และ 23 ตุลาคมนี้

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศให้เด็กๆ ความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร เข้าเที่ยวสวนสัตว์ฟรี ในวันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2565 โดยสวนสัตว์ที่เปิดให้เด็กๆ เข้าชมฟรีนั้น..