Category: ภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำ : สร้างพื้นฐานทางบุคลิกและทัศนคติให้ลูกพร้อมเป็นผู้นำที่ดี

ผู้ใหญ่หลายคนอาจคิดว่า ภาวะผู้นำ ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเด็ก หรือค่อยไปเรียนรู้และฝึกฝนเมื่อโตพอที่จะเป็นผู้นำแล้วก็ยังได้ แต่ความจริงแล้ว ภาวะผู้นำ (Leadership) คือบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่ทำให้คนคนหนึ่งได้รับความเชื่อใจและไว้วางใจจากคนรอบข้าง

4 ข้อที่จำเป็นในการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership skill) ให้ลูก

ภาวะผู้นำ (Leadership skill) เป็นทักษะที่สำคัญต่อการเติบโตของเด็กๆ และเป็นสิ่งที่ครอบครัวมีส่วนสำคัญที่จะสร้างและส่งเสริมให้กับเด็กๆ ได้ ด้วยการทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะเข้าสังคม ทำงานเป็นทีม อยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงความรับผิดชอบต่อตัวเองด้วย