Category: ภาวะร้องเวลาถ่ายอุจจาระในทารก

ทำไมลูกชอบร้องไห้เวลาอึ : ทำความรู้จัก ภาวะร้องเวลาถ่ายอุจจาระในทารก (infant dyschezia)

ปัญหาการขับถ่ายของวัยทารก เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่แม่มือใหม่เป็นกังวลอย่างมาก เพราะไม่รู้เลยว่า ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า และอาการที่ลูกเป็นนี่คืออาการปกติของทารกหรือไม่