Category: ยุง
Features

ยุงชอบกัด เด็กประเภทไหน

อากาศเมืองไทยช่วงนี้วันหนึ่ง อาจมีถึงสามฤดู คือหน้าฝน หน้าหนาว และหน้าร้อน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างนี้ ทำให้เจ้ายุงลายออกแพร่กระจายเชื้อโรคมากขึ้น