Category: ลิลลี่ ระริน สถิตธนาสาร
INTERVIEW

INTERVIEW: ‘เมื่อการรักษ์โลกไม่ใช่เรื่องพิเศษ’ คุยกับน้องลิลลี่—ระริน สถิตธนาสาร และครอบครัว

น้องลิลลี่ หรือ เด็กหญิงระริน สถิตธนาสาร คือเด็กผู้หญิงที่มีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มตลอดเวลา ถ้าไม่รู้มาก่อนเราอาจนึกไม่ถึงว่า เด็กผู้หญิงวัย 12 ปีคนนี้คือคนที่กำลังปลุกปั้นโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกที่เธอจะต้องอยู่ต่อไปในอนาคต และแน่นอนว่าการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เราย่อมมองย้อนไปถึงการปลูกฝังและเลี้ยงดูของครอบครัว