Category: ลูกคนเดียว

NEWS UPDATE: ‘ลูกคนเดียว’ มีความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าเด็กที่มีพี่น้อง แต่เข้าสังคมได้ยากกว่า

งานวิจัยชิ้นนี้มาจากมหาวิทยาลัยซีหนาน ที่ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ทำการศึกษาอาสาสมัครที่อยู่ในวัยนักศึกษาทั้งหมด 250 คน แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นลูกคนเดียวร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 เป็นเด็กที่มีพี่น้อง ในหัวข้อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเข้าสังคม และบุคลิกภาพ..

นิสัยที่แตกต่างกันระหว่างลูกลูกคนเดียว VS. ลูกที่มีพี่น้อง

การวางแผนมีลูก เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างและขยายครอบครัว บางครอบครัวเลือกมีลูกคนเดียว เพราะต้องการทุ่มเทเวลาเลี้ยงดูลูกให้ได้เต็มที่ ในทางกลับกัน บางครอบครัวก็มีเหตุผลมากมายในการที่จะมีมีลูกหลายคน