Category: ลูกเรียนว่ายน้ำ

ลูกเรียนว่ายน้ำ: มาเริ่มตอนอนุบาลจะช้าเกินไปหรือเปล่า

คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่รู้ดีถึงประโยชน์ของการให้ ลูกเรียนว่ายน้ำ ตั้งแต่ยังเล็ก เพราะการว่ายน้ำจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ช่วยดูแลสุขภาพหัวใจ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอ้วนในเด็ก และยังเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่สำคัญและจำเป็นต่อลูกในอนาคต