Category: ลูกเล่นกับพ่อ

ลูกเล่นกับพ่อ: 4 ผลลัพธ์ดีๆ เมื่อคุณพ่อเล่นกับลูกบ่อยๆ

ตอนลูกยังเล็ก คุณพ่อหลายคนคงเคยนึกน้อยใจที่ลูกรักดูเหมือนจะไม่ค่อยให้ความไว้วางใจในตัวคุณพ่อ เพราะนอกจากจะชอบเกาะติดคุณแม่ ร้องเรียกแต่คุณแม่ แล้วลูกยังดูเหมือนจะชอบเล่นกับคุณแม่มากกว่า การปล่อยให้ ลูกเล่นกับพ่อ เหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไรนัก