Category: ลูกใจร้อน

ลูกใจร้อนมาก: ทำไงดี!?

ลูกใจร้อน เป็นหนึ่งในพฤติกรรมหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลว่าอาจทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมไม่น่ารัก เพราะความใจร้อนทำให้เกิดหลายลักษณะนิสัยตามมา เช่น ก้าวร้าว โกรธง่าย ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี และอดทนรอคอยไม่เป็น