Category: วัยทองสองขวบ
Features

วิธีเจรจาและรับมือกับเจ้าหนูวัยทองสองขวบ (terrible twos)

การเลี้ยงลูกแต่ละช่วงวัย ก็เต็มไปด้วยความยากง่ายที่แตกต่างกันตอนที่ลูกยังเล็กหรือเป็นทารก การดูแลอาจจะยากเพราะไม่สามารถสื่อสารกันด้วยคำพูด คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เข้าใจความต้องการของลูก ส่วนลูกก็ไม่รู้จะบอกความต้องการของตัวเองออกมาได้อย่างไร แต่เมื่อลูกโตขึ้น วัย 1-4 ขวบ เป็นช่วงวัยที่ลูกจะเริ่มเข้าใจและสื่อสารความต้องการของตัวเองกับคุณพ่อคุณแม่ได้ แต่เดี๋ยวก่อน! พอสื่อสารได้แล้วแทนที่จะพูดกันรู้เรื่อง กลับกลายเป็นลูกดูไร้เหตุผลมากกว่าตอนเล็กกว่านี้เสียอีก