Category: วิชัย

INTERVIEW: คุณพ่อหัวดื้อ—วิชัย มาตกุล ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ แห่งแซลมอนเฮาส์

ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์จอมดื้อ ‘วิชัย มาตกุล’ เมื่อต้องเจอกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘ลูก’ แล้ว… ใครจะดื้อกว่ากัน