Category: ศิลปิน
Features
INTERVIEW

INTERVIEW: คุณพ่อสายอาร์ต—Alex Face ศิลปินผู้มีแรงบันดาลใจจากลูกสาว

ศิลปินกราฟิตี้เจ้าของผลงานเด็กน้อยสามตาหน้านิ่ง เมื่อต้องเป็นคุณพ่อ ผลงานการเลี้ยงลูกของเขาจะสร้างสรรค์และสวยงามแค่ไหน