Category: สถานที่ท่องเที่ยว
Features

9 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ไม่อยากเล่นน้ำก็พาลูกมาที่นี่กันเถอะ

วันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ถ้าไม่อยากพาเด็กๆ ออกไปเล่นน้ำ แต่ก็ไม่อยากนอนอยู่บ้านเฉยๆ ลองพาครอบครัวออกไปเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ ที่สามารถพักผ่อนแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือจะนอนค้างสักคืนก็ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมตัวเตรียมใจอะไรมาก