Category: สรุป 5 สูตรวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็ก 5-17 ปี

สรุป 5 สูตรวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็ก 5-17 ปี

สรุป 5 สูตรวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็ก 5-17 ปี สูตรที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 8 สัปดาห์ สูตรที่ 2 สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวคและไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ สูตรที่ 3 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี แนะนำฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์