Category: สร้างเด็กที่เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการเล่น ดนตรี และศิลปะ

โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) สร้างเด็กที่เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการเล่น ดนตรี และศิลปะ

ทุกวันศุกร์ โรงเรียนจะจัดให้เป็นวัน free play หรือวัน ‘เล่นอิสระ’ ที่จะจัดฐานกิจกรรมจากปกติที่เด็กๆ เล่นในห้องเรียนมาขยายให้ใหญ่ขึ้น จากที่เคยมีพื้นที่และขอบเขตขนาดเท่าห้อง วันนี้ก็จะขยายอาณาเขตให้กว้างเท่ารั้วโรงเรียน ขยายช่วงเวลาให้นานขึ้น เพื่อนที่เคยเล่นและเจอกันแค่ในห้อง ก็จะเปิดกว้าง กลายเป็นเด็กทั้งโรงเรียน ทุกวัย ทุกห้อง ลงมาเข้าฐานเล่นร่วมกันได้ ‘ตามใจชอบ’