Category: สอนลูกอย่างไร? เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงและสะเทือนใจ
Features

สอนลูกอย่างไร? เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงและสะเทือนใจ โดยไม่ทำให้ลูกกลัว

ปัจจุบัน สังคมมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นมากมายไปหมด แม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยโดยตรง แต่เมื่อทราบข่าวแล้วก็อดที่จะสั่นขวัญหายไม่ได้ และทราบไหมคะว่า แค่เพียงภาพข่าวเสียงบรรยาย หรือเสียงเล่าถึงเหตุการณ์ที่รุนแรง ก็สามารถสร้างผลกระทบทางจิตใจให้เด็กๆ ไม่น้อย ไม่ว่าจะทำให้เด็กรู้สึกหวาดกลัว จดจำภาพได้ติดตา ระแวง และเป็นกังวลกับสิ่งต่างๆ ได้ง่าย ความรู้สึกเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นและหายไปเอง หรือจะเกิดขึ้นและคงอยู่ในจิตใจของเด็กไปตลอดชีวิตก็ยังได้