Category: สอนลูกให้มีระเบียบ

4 วิธีง่ายๆ ในการสอนลูกรักให้รู้จักไปต่อแถว!

มารยาทการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มปลูกฝังให้ลูกน้อยเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะหากปล่อยให้ลูกเติบโตไปโดนไม่รู้จักมารยาททางสังคม อาจทำให้ลูกกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจ ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ยาก และขาดวินัยในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

สอนลูกให้รู้จักเคารพกฎระเบียบอย่างไร โดยไม่ใช้การบังคับ

กฎเกณฑ์ กฎกติกา หรือกฎระเบียบ คือกรอบหรือข้อกำหนดที่จะช่วยให้คนในสังคมปฏิบัติตัวอย่างมีขอบเขตที่จะไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อน
เด็กๆ เองก็จำเป็นต้องเรียนรู้กฎระเบียบของสังคม

4 วิธี สอนลูกให้เรียนรู้อะไรดีๆ จากการจัดบ้านให้เป็นระเบียบ

เพิ่งผ่านพ้นวันหยุดยาวที่หลายครอบครัวใช้เป็นช่วงเวลาอันดีในการลงมือจัดการข้าวของในบ้านที่เพิ่มพูนมาตลอดทั้งปี ไหนจะเสื้อผ้าของลูกน้อยที่โตเร็วจนคุณพ่อคุณแม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ มาเพิ่มแทบทุกเดือน ไหนจะของเล่นของใช้ ที่รวมๆ แล้วของลูกตัวเล็กๆ คนเดียว