Category: สัตวแพทย์

สัตวแพทย์ Talk: เลี้ยงลูกกับหมาแมว โปรดฟังทางนี้!

อยากให้ลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว แต่ก็กลัวเชื้อโรคกลัวเห็บหมัด ไม่รู้จะทำยังไงให้สัตว์เลี้ยงเข้าใกล้ลูกน้อยได้อย่างปลอดภัย สัตวแพทย์มีคำแนะนำมาบอก