Category: ส่งน้ำนมแม่จากกรุงเทพฯสู่อีสาน

NEWS UPDATE: นครชัยแอร์ส่งน้ำนมจากอกแม่สู่ลูกฟรี 9 เส้นทางไปกลับจากกรุงเทพฯสู่อีสาน

เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นครชัยแอร์ร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดโครงการภาคีร่วมใจส่งรัก ส่งนมจากอกแม่สู่ลูก ส่งน้ำนมแม่ฟรีตลอดปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563  นางเครือวัลย์..