Category: หนอนหนังสือ

5 วิธีฝึกลูกน้อยให้เป็นหนอนหนังสือในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันโลกของเรารายรอบไปด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อความสะดวกสบายและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน แต่ในอีกด้าน การมีอยู่ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียวิถีชีวิตที่เคยมีมาก่อน หนังสือก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อยๆ ถูกทดแทนด้วยสมาร์ตโฟนหรือแท็บเลตที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา จนดูเหมือนเด็กรุ่นใหม่เริ่มเติบโตมากับการอ่านสิ่งต่างๆ ผ่านหน้าจอ แทนที่จะได้หยิบจับหรือสัมผัสหนังสือเป็นเล่มจริงๆ