Category: หนังสือภาพเพศศึกษา

4 หนังสือภาพสอนลูกเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา และการปกป้องร่างกาย

สำหรับเด็กๆ แล้ว เพศศึกษา ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ครบถ้วนภายในวันเดียว ด้วยความที่อาจเป็นเรื่องซับซ้อน ละเอียดอ่อน และต้องคำนึงถึงขอบเขตความเข้าใจตามช่วงวัยของลูกไปพร้อมกัน