Category: อยู่บ้าน

5 กิจกรรมสนุกๆ แก้เบื่อ ที่คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกได้ที่บ้าน

สถานการณ์ของโรค COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องป้องกันตัวเองด้วยการพยายามอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อและรับเชื้อนอกบ้าน ไม่ว่าจะที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่ หรือโรงเรียนของลูกเองก็ต้องปิดชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น