Category: อยู่แต่ในห้อง
Features

รู้จักกับฮิคิโคโมริ อาการของเด็กที่อยู่แต่ในห้องและกลัวการเข้าสังคม

ฮิคิโคโมริ (Hikikomori) หรือบางคนอาจจะเรียกว่าอาการฮิกกี้ ในปี พ.ศ. 2559 เป็นสภาวะทางจิตที่คนญี่ปุ่นเป็นมากถึง 541,000 คน นักจิตวิทยาอธิบายว่า เป็นพฤติกรรมของเด็กที่แยกตัวออกจากสังคม กลัวการเข้าสังคม ชอบกักขังตัวเองอยู่ในห้อง และพยายามหลบหนีการพบเจอผู้คนให้น้อยที่สุด