Category: เข้านอน
Features

5 เทคนิคในการเอาลูกเข้านอน

ผลการวิจัยออนไลน์ ที่จัดทำโดย Healthdirect Australia พบว่า สิ่งที่พ่อแม่มือใหม่ประสบปัญหามากที่สุดก็คือการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ และการพาเจ้าตัวเล็กอายุ 2-3 ขวบ เข้านอน เพราะเป็นช่วงวัยที่พอถึงเวลานอน ลูกก็จะไม่อยากนอน