Category: เจเนอเรชั่นอัลฟ่า

เจเนอเรชั่นอัลฟ่า (Generation Alpha) : กับ 4 ข้อที่ควรรู้จักและเข้าใจ เพื่อรับมือเจนฯ อัจฉริยะ

Generation Alpha หรือ เจนฯ อัลฟ่าคือเด็กที่เกิดหลัง พ.ศ.2553 หรือ ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา นั่นหมายถึงเด็กๆ ที่อายุ 12 ปีและต่ำกว่า ที่เราเห็นในปัจจุบัน ล้วนเป็นบุคลากรแห่ง เจเนอเรชั่นอัลฟ่า ทั้งสิ้น