Category: เจ้าชายแห่งสนามเด็กเล่น

เจ้าชายแห่งสนามเด็กเล่น

คอลัมน์ Kids Story: เดือนเมษายนนี้ เจลดาได้หยิกยกปัญหาสุดคลาสิกที่เด็กๆ เป็นกัน คือ การเอาแต่ใจ มาเล่าเรียบเรียงเป็นนิทานสอนใจว่าการปล่อยให้ลูกเอาแต่ใจ ชี้นิ้วออกคำสั่ง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นจะส่งผลอย่างไรกับเจ้าตัวน้อยบ้าง ผลร้ายที่เด็กๆ ได้รับคงไม่ต่างจากเจ้าชายแห่งสนามเด็กเล่น