Category: เด็กกับโรคหัด
Features

เมื่อโรคหัดไม่เคยไปไหน: เช็กให้ดีว่าลูกเป็นไข้ธรรมดาหรือว่าเป็น ‘โรคหัด’

ปกติแล้วคุณหมอมักจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเอาไว้ แต่ก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนเข้าใจว่าโรคหัดเป็นโรคที่ไม่ค่อยพบเจอหรือระบาดแล้วในปัจจุบัน จึงทำให้บางครั้งคิดว่าการรับวัคซีนป้องกันโรคหัดเป็นเรื่องไม่จำเป็น แต่ความจริงแล้ว สถิติจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้แจ้งตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยว่า ปัจจุบันมีประชาชนที่ป่วยเป็นโรคหัดสูงถึงร้อยละ 70.09 และมีจำนวนผู้เสียชีวิต (ข้อมูล วันที่ 23 ตุลาคม 2562) 20 คน