Category: เด็กติดจอ

NEWS UPDATE: ดูทีวีนานกว่า 8-10 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางประสาทล่าช้า

แพทย์หญิงอดิสร์สุดา เฟื่องฟู กล่าวว่าปล่อยให้ลูกดูทีวีนานกว่า 8-10 ชั่วโมงต่อวันส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางประสาทล่าช้า เพราะดูทีวีเป็นการสื่อสารด้านเดียว ทำให้ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนๆ สมองจึงเชื่อมโยงกันไม่สำเร็จและสมบูรณ์ หากปล่อยเด็กช่วงสมองกำลังพัฒนาดูหน้าจอนานเกินสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง อาจทำให้สมองซีกซ้าย ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านภาษาและการใช้เหตุผลถูกสกัดกั้นจนพูดไม่เป็น นอกจากนี้ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายด้วย เพราะการนั่งดูทีวีอยู่กับที่นานๆ..

จะทำให้ลูกยอมออกห่างจากหน้าจอ โดยไม่เกิดความขัดแย้งได้อย่างไร

คุณแม่เคยต้องพูดประโยคทำนองนี้กับลูกตัวแสบใช่ไหมคะ “แม่ให้ดูการ์ตูนอีกห้านาที แล้วไปอาบน้ำได้แล้วนะ” และคุณก็คาดหวังว่าเมื่อครบห้านาทีแล้ว คุณก็จะเดินไปปิดโทรทัศน์ และลูกจะเดินไปอาบน้ำอย่างว่าง่าย แต่ในความเป็นจริง