Category: เด็กไทยกินเค็มเกินมาตรฐาน
News Update

NEWS UPDATE: เด็กไทยกินเค็มเกินมาตรฐาน เสี่ยงภาวะหัวใจวาย หลอดเลือดสมองตีบ และไตวาย

ด้านศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการสำรวจการกินเค็มของประชาชนทั่วประเทศ พบว่าค่าปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 3,636 มิลลิกรัม ต่อวัน หรือเท่ากับเกลือถึง 1.8 ช้อนชา..