Category: เป็นพี่ต้องเสียสละให้น้อง

คุยกับ พญ.พนิดา รณไพรี พ่อแม่รักลูกทุกคนเท่ากันจริงหรือ แล้วคนเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องจริงไหม

ปัญหาพี่น้องทะเลาะกัน อิจฉากัน หรือรู้สึกว่าได้รับความรักจากพ่อแม่ไม่เท่ากัน ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสถาบันครอบครัว ที่พ่อแม่มีลูกมากกว่าหนึ่งคน