Category: เลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วย

Interview Working Mom Ep.2 พนักงานประจำกับภารกิจดูแลลูกเล็ก

การเป็น working mom ในรูปแบบพนักงานประจำ สายอีเวนต์เอเจนซีของ คุณแม่เฟิร์น—ธนธรณ์ แซ่อึ้ง หรือหม่ามี้มือใหม่ของน้องพาดาวัย 7 เดือน จะจัดการและรับมือกับทั้งสองหน้าที่นี้อย่างไร เราแอบขอเวลาคุณแม่เฟิร์นมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ให้คุณแม่ที่กำลังคิดหรือตัดสินใจเลือกเส้นทางสายคุณแม่ทำงานว่าอาจต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้าง

Working Mom Ep.1 : ความในใจจากคุณแม่เจ้าของกิจการ

การที่คุณแม่ต้องรับหลายบทบาทในเวลาเดียวกันนั้น ทำให้เราเกิดความสงสัยว่าการเป็น working mom จะต้องจัดสรรเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดมาทำหน้าที่ทั้งสองอย่างให้ดีที่สุดได้อย่างไร