Category: เล่นกลางแจ้ง

เล่นกลางแจ้ง : ให้ลูกเล่นกลางแจ้งอย่างไร จึงปลอดภัยจากอากาศร้อน

การ เล่นกลางแจ้ง เป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการให้กับลูก แต่ในสภาพที่ร้อนเช่นทุกวันนี้ คุณพ่อคุณแม่จะปล่อยให้ลูกออกไปเล่นสนุกกลางแจ้งอย่างไร