Category: เล่านิทาน

NEWS UPDATE: นักเล่านิทานที่ดีที่สุดคือ “คุณแม่” และเด็กร้อยละ 82 กล่าวว่าฟังนิทานก่อนนอนช่วยให้นอนหลับสนิท

Richard C.Woolfson นักจิตวิทยาเด็กและผู้ทำการศึกษาให้กับ Disneys /Pixar World of Cars กล่าวว่า เด็กๆ วัย 3-8 ขวบจำนวนมากกว่าครึ่งบอกว่า ช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่อ่านนิทานให้ฟัง เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด..

หนังสือเด็กเรียกน้ำตา ที่ทำให้เรารักครอบครัวมากขึ้น

แอบดูเบื้องลึกเบื้องหลังของหนังสือเรียกน้ำตา ที่อาจทำให้คุณต้องหยิบผ้าเช็ดหน้าและกลับมารักครอบครัวกันมากกว่าเดิม